Dostawa materiałów technicznych

  • 11 July 2017
  • jusnarska

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!
NOWY TERMIN :
Termin składania ofert: 25-07-2017 godz.10:00
Termin otwarcia ofert: 25-07-2017 godz.10:30
MODYFIKACJA z dnia 20.07.2017 ZAŁĄCZNIKA NR 2 (dot. Pakietu 2)

Numer Sprawy: 
WSP-DZP-2100-27/2017
Termin składania ofert: 
wt., 25/07/2017 - 10:00
Termin otwarcia ofert: 
wt., 25/07/2017 - 10:30
Katogoria: