Świadczenie usługi serwisu urządzeń i instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach WSP S.A. w Tarnowskich Górach