Konkurs ofert na przygotowanie i złożenie projektów graficznych materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących projektu pn." Profilaktyka raka jelita grubego - to w Tarnowskich Górach nic strasznego"