Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podziałem na 3 zakresy