ROBOTA BUDOWLANA PN.: „Termomodernizacja budynku psychiatrii Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. zlokalizowanego w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51”