Udzielanie świadczeń medycznych

  • 1 March 2017
  • iza

Udzielanie świadczeń medycznych,
zgodnie z niżej wymienionymi zakresami:

Zakres 1 – Lekarz w Poradni onkologicznej w Pododdziale Chemioterapii
Zakres 2 – Lekarz w Pododdziale Chemioterapii
Zakres 3 – Lekarz w Pododdziale Chemioterapii
Zakres 4 – Lekarz w Pododdziale Chemioterapii
Zakres 5 – Dyżury pielęgniarskie w Pracowni Endoskopii
Zakres 6 – Dyżury pielęgniarskie w Pracowni Endoskopii
Zakres 7 – Lekarz w Oddziale Neurologii
Zakres 8 – Lekarz w Oddziale Neonatologicznym
Zakres 9 – Medyczne świadczenia pielęgniarskie na oddziałach szpitalnych

Numer Sprawy: 
WSP-DZP-KO-6/2017
Termin składania ofert: 
śr., 15/03/2017 - 14:00
Termin otwarcia ofert: 
czw., 16/03/2017 - 10:00
Katogoria: