Dostawy

Data publikacji Termin składania ofert
07.09.17 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do badań biochemicznych śr., 20/09/2017 - 10:00
29.08.17 Dostawa materiałów szewnych śr., 13/09/2017 - 10:00
27.07.17 Dostawa soczewek wewwnątrzgałkowych oraz pozostałych wyrobów medycznych do wykonywania zabiegów okulistycznych (II) pon., 07/08/2017 - 10:00
24.07.17 Dostawa materiałów opatrunkowych pt., 04/08/2017 - 10:00
11.07.17 Dostawa materiałów technicznych wt., 25/07/2017 - 10:00
10.06.17 Dostawa leków - Programy lekowe śr., 19/07/2017 - 10:00
07.06.17 Dostawa leków pon., 19/06/2017 - 10:00
06.06.17 Dostawa środków dezynfekcyjnych pt., 23/06/2017 - 11:00
16.05.17 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego pt., 02/06/2017 - 10:00
04.05.17 Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz pozostałych wyrobów medycznych do wykonywania zabiegów okulistycznych czw., 18/05/2017 - 10:00

Strony

Strony