Dostawy

Data publikacji Termin składania ofert
18.09.17 Dostawa komory laminarnej do przygotowywania leków cytostatycznych, wyciągu laboratoryjnego wraz z usługą finansowania śr., 27/09/2017 - 10:30
07.09.17 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do badań biochemicznych śr., 20/09/2017 - 10:00
29.08.17 Dostawa materiałów szewnych śr., 13/09/2017 - 10:00
27.07.17 Dostawa soczewek wewwnątrzgałkowych oraz pozostałych wyrobów medycznych do wykonywania zabiegów okulistycznych (II) pon., 07/08/2017 - 10:00
24.07.17 Dostawa materiałów opatrunkowych pt., 04/08/2017 - 10:00
11.07.17 Dostawa materiałów technicznych wt., 25/07/2017 - 10:00
10.06.17 Dostawa leków - Programy lekowe śr., 19/07/2017 - 10:00
07.06.17 Dostawa leków pon., 19/06/2017 - 10:00
06.06.17 Dostawa środków dezynfekcyjnych pt., 23/06/2017 - 11:00
16.05.17 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego pt., 02/06/2017 - 10:00

Strony

Konkursy ofert

Data publikacji Termin składania ofert
22.09.17 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: lekarz – specjalista w zakresie okulistyki czw., 12/10/2017 - 14:00
01.09.17 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - realizacja projektu pt.:" Profilaktyka raka jelita grubego - to w Tarnowskich Górach nic strasznego" pt., 15/09/2017 - 14:00
01.09.17 Konkurs ofert na przygotowanie i złożenie projektów graficznych materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących projektu pn." Profilaktyka raka jelita grubego - to w Tarnowskich Górach nic strasznego" pon., 11/09/2017 - 10:00
06.07.17 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: lekarz - specjalista medycyny ratunkowej czw., 20/07/2017 - 14:00
11.04.17 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: lekarz urolog w Oddziale Urologii wt., 25/04/2017 - 14:00
01.03.17 Udzielanie świadczeń medycznych śr., 15/03/2017 - 14:00
16.02.17 Udzielanie świadczeń medycznych czw., 02/03/2017 - 14:00
15.02.17 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych śr., 01/03/2017 - 14:00
13.01.17 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w wielu zakresach:Zakres 1 - w Poradni Urologicznej – specjalista urolog; Zakres 2 - w Oddziale Urologii w ramach dyżuru – specjalista urolog; Zakres 3 - w Oddziale Urologii – specjalista urolog; Zakres 4 - pt., 27/01/2017 - 14:00
11.01.17 Świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych śr., 25/01/2017 - 14:00

Strony

Strony